Så mycket tjänar takfirmor

Företag i byggbranschen har generellt sett ganska tuffa marginaler och behöva göra väldigt stora volymer med jobb för att skapa lönsamhet och goda vinster. Det beror dels på att de har höga lönekostnader och många människor i varje arbetsmoment men också på en hög konkurrens som pressar priserna. Även om ett företag omsätter stora summor är det inget värt om man inte gör vinst i slutändan. Här kommer vi gå igenom hur en del takfirmor gör för att tjäna pengar och hur mycket de kan tjäna på sista raden.

 

Beläggningsgrad och vinst

Det finns många små byggföretag som både jobbar som snickare, plattsättare och takläggare när det behövs och som gör renoveringsjobb åt privatpersoner. De här företagen siktar ofta på att ha bra vinstmarginaler och många små jobb. De behöver räkna med god lönsamhet på alla uppdrag eftersom deras största utmaning är beläggningsgraden. Hög beläggningsgrad resulterar ofta i en hög vinstmarginal, ofta över tio procent på omsättning för de småföretagen.

 

När takläggare inte har några jobb

Förr i tiden brukade framför allt takläggare ha mycket jobb under sommaren vilket gjorde att de jobbade hårt halva året och var arbetslösa andra halvan. Idag försöker man hitta andra varianter, som snöskottning och renoveringar inomhus för att upprätthålla en bra beläggning. Dessutom är det ofta så att takarbeten kan utföras långt in på hösten och under tidig vår så den egentliga tiden helt utan jobb är oftast bara en till två månader per år.

 

Vanlig vinstmarginal inom bygg

Stora företag inom bygg branschen som jobbar med kommersiella fastigheter, ombyggnationer av köpcentrum och stora nyproduktionsprojekt, de har oftast inga problem med beläggningsgraden. Deras utmaning är framför allt lönsamheten då man i många fall räknar på en så låg vinstmarginal som två eller tre procent på stora jobb. Professionella upphandlare och inköpare vet vad saker kostar och ställer krav därefter.

 

Hur mycket takläggföretagen tjänar

Driver du en medelstor firma med takläggare kommer du både få räkna på stora jobb med låg lönsamhet och små jobb med högre lönsamhet. Utmaningen blir då att hitta en mix som gör att du vid slutet på året får ihop en bra vinst totalt sett. Som underentreprenör på stora projekt får de räkna med två till tre procent i vinst som bäst och då gäller det att ta igen vinsterna på de små uppdragen. När en takläggare lämnar offert på ett litet uppdrag räknar de ofta med tio eller 15 procent vinst, ibland till och med uppåt 20 procent. Målsättningen är ofta att snitta åtminstone fem procent i vinst över året. Det här gäller givetvis inte alla takläggare men överlag är det nära en slags norm i branschen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *